Årets Bild 2023 - Påsikt

Det har varit intressant att bedöma era bilder. Vi vet av egen erfarenhet att det är värdefullt och lärorikt att få kritik, men det är också minst lika värdefullt och utvecklande att få agera jury och ge kritik. Er tävlingsledare Nils har sålt in bedömningssystemet 4K till oss i Skillingaryd. En intressant fråga i sammanhanget är huruvida perfekt teknisk kvalitet och komposition kan uppväga om bilden saknar kreativitet och känsla. Eller det motsatta; kan hög kreativitet och känsla uppväga en låg teknisk kvalitet och dålig komposition? Det tål att fundera på. Bästa hälsningar från juryn Carina Carlin, Anita Blomgren, Carina Grimborg Svensson, Conny Söderlund- Clemén och Christer Robsahm, protokollförare
01 - Smokey room - Anna Almen
En bild av hög kvalitet med bra exponering och skärpa. Mycket fin komposition med personen perfekt placerad i bilden. En ren bild utan några ovidkommande…
Innergården - Marianne Johansson
Bra skärpa och exponering. Fina färger. Bra komposition med fina linjer. Mycket att se i motivet som undan för undan växer i intresse. Trots många detaljer och…
03 - Glädje - Jenny Persson
Bra skärpa och exponering. Vi tror att litet mer luft till vänster i bilden och även i överkanten hade givit bilden en öppnare komposition som även bidragit…
Best before - Anna Almen
En bild av mycket hög teknisk kvalitet. Bra komposition. Några i juryn funderade över hur bilden skulle te sig om blommorna som ligger ovanpå den välta vasen…
Bohuslän - Lena Clarin
En vacker bild med bra teknik och fina färger. När det gäller kompositionen tycker vi att förgrunden dominerar bilden litet för mycket och i viss mån hindrar…
Dimma - Jenny Persson
Förvisso är det dimma i motivet men utöver dimman vad är det fotografen vill visa? Trafikmärket mot dimmig bakgrund blir tyvärr inte tillräckligt intressant.
Frihet - Marianne Johansson
En bild med bra teknik där fotografen lyckats mycket väl med exponeringen såväl utanför fönstret som innanför detsamma. Bra komposition . Inte så originellt…
Fåret - Lena Clarin
En kul bild med fåret på klippan. Likt den förgående bilden tycker vi att förgrunden dominerar bilden för mycket. En beskärning på förslagsvis 4 cm i…
Hello - Anna Almen
En kul bild som tyvärr har för snävt skärpedjup.
LO PP IS - Nils Holmén
Tekniken är det inget fel på men när det gäller komposition, kreativitet och känsla har juryn svårt att hitta fram. Att tävla i foto är att utsätta sig.…
Piren - Lena Clarin
En svartvit bild med bra sting. Några i juryn hade gärna sett att man lättade upp hela bilden något. Bra komposition som kan förstärkas genom en liten…
Sacré Coeur - Marianne Johansson
Tekniskt ok. Ett motiv taget med en litet ovanlig förgrund. Hade fotografen tagit ett litet steg åt höger hade hela kyrkan kommit med mellan ekrarna i…
Stolarna vid muren - Jenny Persson
Bra exponering och skärpa. Vi har funderingar kring kompositionen. Nu vandrar blicken mellan stolarna och dörren. Det skulle behövas något ytterligare…
UFO - Nils Holmén
En bild med ok teknik. Kompositionsmässigt är det alltid en avvägning huruvida ett ganska liksidigt motiv skall placeras mitt i bilden. Här tycker vi att det…
Vandrarhem - Nils Holmén